مراکـز درمانی

بیمارستـان دکتر علی شریعتی |

آدرس : خراسان رضوی - شهرستان مشهد- سه راهی طرقبه شاندیز- بلوار زعفرانیه - بیمارستان دکتر علی شریعتی

تلفن : 05135510010


درمـانگاه امام حسن عسگری (ع) |

آدرس : طرقبه - میدان مرکزی

تلفن : 513۴۲۲۲۲۲۶


پایگاه بهداشت گلستـان |

آدرس : روبه روی امام زادگان یاسر ناصر(ع)


داروخانه دکتـر شریعت طرقبه |

آدرس : طرقبه - میدان مرکزی
تلفن : 51334223030