Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home2/torghabe/public_html/single_article.php on line 22
شهرداری طرقبه : بخش نامه های مالی

بخش نامه های مالی

سازمان مالی شهرداری ها :
مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداریها تحت امر شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و قسمتهای مالی، ریاست و نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت شورای اسلامی شهر نخواهد بود.
در شهرداریهای متوسط می توان به فردی که مسئولیت امور مالی وذیحسابی را عهده دار است و کلیه کارهای مالی را راساً و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد .
عنوان رئیس امور مالی و در شهرهای کوچک رئیس حسابداری اطلاق نمود.
مدیریت مالی شهرداری وظیفه دارد ضمن تأمین اعتبار مورد نیاز در حدود بودجه مصوب برای فعالیت های عمرانی، خدمات شهری و سرمایه گذاری، با رعایت شرایط و مقررات مالی، مراقب حسن گردش کار مالی و حسابداری واحدهای شهرداری بوده و حسب ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها مسئولیت تهیه وتنظیم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه را عهده دار باشد.


تعریف سیستم حسابداری مالی :

حسابداری یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون شهرداری مثل مدیران و یا برون شهرداری بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و... ) قرار می گیرد.بودجه و اعتبارات :

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوطه که عهده دار این وظیفه می باشد به شرح ذیل می باشد:
الف – گردآوری فرمهای بودجه بر اساس آخرین دستورالعمل های صادره از طرف وزارت کشور
ب – جمع آوری اطلاعات اولیه عملکرد شهرداری ( درآمد و هزینه ) مربوط به سال جاری و ما قبل آن جهت انعکاس در فرمهای مربوطه
ج – اخذ آمار واطلاعات پیش بینی درآمد از واحدهای مربوطه جهت درج در بودجه پیشنهادی
د – پیش بینی هزینه های سال آتی بر اساس عملکرد سال جاری و ماقبل آن با توجه به درآمد پیشنهادی همراه با رعایت مواد 67 و 68 قانون شهرداریها
ه – مراقبت بر عملکرد شهرداری ( درآمد و هزینه ) نسبت به بودجه مصوب و جلوگیری از انحراف بودجه به استناد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداریها
و – تهیه و تنظیم گزارش افزایش ردیفهای هزینه نسبت به بودجه مصوب و ارسال آن به مدیر مالی
ز – تهیه وتنظیم لوایح جابجائی اعتبارات هزینه ای با هماهنگی مدیریت مالی جهت ارسال به شورای اسلامی شهر
ح – پیگیری جهت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص لوایح ارسالی
ط – تهیه وتنظیم گزارش عملکرد درآمد و هزینه شهرداری به صورت ماهانه و ارائه آن به مدیریت مالی
ی – تهیه و تنظیم گزارش عملکرد درآمد و هزینه به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع ذیصلاح ( فرمانداری، استانداری و... )
ک – تهیه و تنظیم بیلان و تفریغ بودجه سال مالی پس از پایان دوره عمل بودجه طبق ماده 68 و 79 قانون شهرداریها از آنجائیکه مسئول بودجه و اعتبارات مکلف است بودجه پیشنهادی را به صورت متعادل ( تعادل درآمد و هزینه ) در اختیار مدیر مالی و شهردار قرار دهد، لذا چنانچه مسئول بودجه نتواند تعادل بودجه را از لحاظ درآمد وهزینه برقرار کند، بودجه غیر متعادل را همراه با اظهار نظر خود در باره چگونگی تامین تعادل، تسلیم مدیر مالی و شهردار خواهد نمود.ممیزی و رسیدگی اسناد قبل از هزینه

وظایف واحد ممیزی اسناد و رسیدگی قبل از هزینه به شرح زیر می باشد:
الف - رسیدگی و بررسی مدارک و اسناد مثبته جهت حصول اطمینان مبلغ تسجیل و اصالت و کفالت درخواست وجه های مالی.
ب - مامور رسیدگی موظف است قبل از صدور حواله اسناد هزینه را از نظر وجود اعتبار و رعایت مقررات شهرداری، گواهی و امضاء نماید.
ج - مامور رسیدگی موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت اسناد ارائه شده را رسیدگی و امضاء نماید.
د - در صورتیکه در تنظیم سند اشتباهی روی داده یا نقصی در مدارک پیوست آن مشاهده گردد مامور رسیدگی مکلف است مراتب را کتبأ با ذکر نقایص برای رفع
نقص با عین اسناد به واحد سازمانی مسئول صدور اسناد اعاده دهد.
ه - ممیزی و تائید کلیه درخواست وجوه قبل از صدور چک و اسناد هزینه قبل از منظور نمودن به حساب هزینه.
و - بررسی و اظهار نظر بدوی مفاد قرارداد قبل از انعقاد و ابلاغ قرارداد.

نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)ثبت دیدگاه

نام کامل:

ایمیل:

موبایل :

نظر شما:

نظر ارسالی شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.