Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home2/torghabe/public_html/single_article.php on line 22
شهرداری طرقبه : واحد مالی

واحد مالیشرح وظایف:
مدير امور مالي بر کليه قسمت‌هاي مالي نظارت دارد. وظيفه تامين اعتبار مورد نياز در حدود بودجه مصوب براي فعاليت‌هاي عمراني، خدمات شهري و سرمايه گذاري، مراقبت از حسن گردش کار مالي و حسابداري واحد‌هاي شهرداري، تهيه و تنظيم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه را دارد.

وظايف اين واحد به شرح ذيل مي باشد:

1- جمع‌آوري اطلاعات اوليه عملکرد شهرداري مربوط به سال جاري و ماقبل آن
2- تهيه و تنظيم گزارش عملکرد درآمد و هزينه شهرداري به صورت ماهيانه
3- تهيه و تنظيم اسناد هزينه و اسناد خريد و ليست‌هاي حقوق کارکنان و دستمزد کارکنان و رسيدگي قبل از پرداخت
4- کنترل و نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و آئين‌نامه مالي در معاملات شهرداري
5- نگهداري و نظارت بر حساب انبارها
6- تهيه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريغ بودجه
7- انجام کليه پرداخت‌ها و ثبت آنها در دفاتر و گزارش‌هاي دريافت و پرداخت روزانه
8- نگهداري کليه اوراق بهادارو حساب آنها
9- تبادل اطلاعات با واحد در‌آمد و تعيين تکليف وجوه واريز شده به حساب‌هاي بانکي شهرداري
10- برآورد قيمت‌ها و هزينه‌ها در خريدها
11- خريد کالا و خدمات مورد نياز شهرداري
12-نظارت بر مراحل برکناري داراييها---------------------------------------------------------
واحد مالی

نام ونام خانوادگی:آقای وحید سماکار                                         تلفن:34222213
آدرس: ساختمان شماره 1 شهرداری