شهرداری طرقبه : اخبار
فراخوان المان های نوروز 96

فراخوان المان‌های نوروزی 96 شهرداری طرقبه در نظر دارد جهت استقبال از بهار سال 96 ، در فراخوان ...

«المان‌های نوروزی» پذیرای آثار هنرمندان گرامی اعم از حجم، المان، چیدمان، هنر محیطی و غیره در چارچوب شرایط اعلامی و با ویژگی‌های ذیل باشد :   - هنرمندان می بایست ایده ها و پیشنهادات خود را متناسب با ویژگی های بومی و عناصر محیطی طرقبه ارایه نمایند و از کپی آثار پرهیز نماید. - ضروری است در طراحی آثار و در هنگام اجرای اثر در محیط شهری به رعایت مسایل زیست محیطی توجه شود. -با توجه به اهداف این فراخوان  آثاری با حداکثر تاثیرگذاری بر محیط و ...