شهرداری طرقبه : اخبار شهرداری
بازدید مدیر روابط عمومی از فعالیت های نوروزی

مدیر روابط عمومی از المان های نوروزی و برنامه های نوروزی و فاطمی شهر طرقبه بازدید کردند. ایشان ضمن ...

بازدید از فعالیت ها و خدمات تدارک دیده شده قدردانی نمودند. بعلاوه تقدیرنامه هایی به همین مضمون به آقای شهردارُ آقای جاهد طلب و آقای نیکوکار اهدا نمودند.

تقدیر از پرسنل شهرداری طرقبه

در روز 28 اسفند ماه 93 در مراسمی اعضای شورای شهر و آقای شهردار از پرسنل و کارکنان شهرداری طرقبه ...

قدردانی کردند. این مراسم با مدیحه سرایی حضرت صدیقه طاهره(س) و قرائت حدیث شریف کساء آغاز گردید. پس از آن آقای شهردار از خدمات کارکنان و همکاری یکساله آنها قدردانی نمودند. ایشان ضمن تشکر، کارکنان را به پاسخگویی مناسب و خدمت به شهروندان ترغیب نمودند. آقای زحمتکش نائب رئیس شورای اسلامی شهر نیز از کارکنان تشکر کردند. ایشان بر رازداری و عزت نفس و خدمت شایسته کارکنان تاکید داشتند.

خرید زمین جهت ساخت پارکینگ عمومی شهرطرقبه

زمینی به مساحت تقریبی 6090 مترمربع توسط شهرداری طرقبه به منظور ساخت پارکینگ عمومی خریداری شد. این ...

ملک جنب بانک ملت واقع شده و متعلق به آقای آذران می باشد. باتوجه به نیاز شهر طرقبه به پارکینگ عمومی این ملک توسط شهرداری خریداری شده است. در این مکان پارکینگ عمومی طبقاتی احداث خواهد شد.