شهرداری طرقبه : تربیت بدنی همکاران
کسب مقام سوم مسابقات فوتسال ادارات شهرستان

تیم فوتسال شهرداری طرقبه در مسابقات بین ادارات شهرستان طرقبه شاندیز به مقام سوم رسید . در این ...

مسابقات که توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار گردید تیم های سپاه بینالود به مقام اول و تیم بانک ملی به مقام دوم دست یافتند . اسامی نفرات تیم شهرداری طرقبه : مهدی احمدی هادی باقری حمزه توکلی داوود ترکانلو مجید وفادوست مهدی مکرمی فر جواد گلستانی داوود پرفکرلو سعید ضرغام سرپرست : حسین نصیری مربی:مهرداد وفادوست