شهرداری طرقبه : دستورالعمل
خزانه داری (دریافت وپرداخت )

یکی از راه های نظارت بر عملکرد مالی #شهرداری ، کنترل دریافت ها و پرداخت ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در شهرداری است. مدیران مالی برای برنامه ریزی های مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در شهرداری را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در شهرداری آگاهی کامل داشته باشند. سیستم ...

دریافت و پرداخت که بخشی از سیستم های یکپارچه به شمار می رود با جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات جامع از دریافت ها و پراخت های شهرداری و ایجاد ارتباط مستقیم بین سیستم حسابداری مالی و سیستم های مرتبط با آن، مدیران مالی را در کنترل دریافت ها و پرداخت ها و نظار تها بر وضعیت نقدینگی یاری می کنند. کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شهرداریها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله ...

حسابداری

حسابداری یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون شهرداری مثل مدیران و یا برون شهرداری بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به ...

عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و... ) قرار می گیرد. نویسنده : سماکار ( مدیریت مالی شهرداری طرقبه)

تفاوت حسابرس ، ذیحساب و ممیز مالیاتی

  ممیز مالیاتی و ذیحساب یک فرد هستند ولی حسابرس می تواند یک فرد یا موسسه باشد .  ذیحساب در موسسه بطور دائم مستقر می باشد . حسابرس برای مدت کوتاهی در موسسه مستقر می شود. ولی ممیز مالیاتی لزوما وارد موسسه نمی شود .  ذیحساب و ممیز مالیاتی هر دو در استخدام وزارت امور اقتصادی ...

و دارائی هستند . اما حسابرس یک شخصیت کاملامستقل می باشد .( در شهرداری تهران ذیحساب استخدام شهرداری بوده و مورد تایید شورای اسلامی شهر می باشد )  ذیحساب و ممیز مالیاتی حقوق خود را از موسسه ای که در آن فعالیت می کنند دریافت نمی کنند . اما حسابرس حقوق انجام خدماتش را از موسسه مزبور دریافت می کند .  ذیحساب در موسسات دولتی و وابسته به دولت مستقر شده و فعالیت دارد . ولی درباره حسابرس و ممیز مالیاتی لزوما این مسئله صادق نیست. نویسنده : سماکار ( ...

تهاتر

داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد. اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ : الف .يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد، يا ب‌ .درآمدها و ...

هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند 27 اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.______________________________ تهاتر درفعالیت های #شهرداری عموما بهنگام تملک اراضی و زمین های واقع شده در طرح های عمرانی بالاخص در توسعه معابر و احداث خیابان ها مصداق پیدا می 58 اشعار میدارد دستگاه های اجرایی و /11/ نماید..در این خصوص قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع برای ...

۲۶ آیتم در وظایف تعریف شده واحد حسابداری

۱- اداره سیستمهای حسابداری و دفترداری به نحو کارا و موثر مطابق با قوانین و مقررات مالی و قانونی . ۲- انجام اقدامات لازم در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد . ۳- ثبت به موقع و به تاریخ وقوع کلیه وقایع مالی در دفاتر دستمزد . ۴- تهیه دفاتر مالی ، تراز عملکرد ، بودجه ، حساب سود و زیان و سایر ...

صورتهای مالی . ۵- نگهداری حساب ریالی انبارها ، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات (ارائه خدمات در شهرداری) ۶- بررسی و تعیین انحرافات و مغایرتهای احتمالی در پرداختها و هزینه ها ، ضایعات خرید و مصرف مواد و قطعات ، ساعات کار تلف شده ، اقلام انبارها و موارد مشابه . ۷- تهیه خلاصه وضعیت وصولیها ، پرداختها ، مطالبات ، بدهیها ، نقدینگی شرکت و ارائه آن به مدیریت مالی . ۸- بررسی ، تهیه و تنظیم ، کنترل و تائید کلیه اسناد حسابداری و اخذ مجوز ...