شهرداری طرقبه : عوارض خودرو
باجه عوارض خودرو در مرکز معاینه فنی افتتاح شد

باجه وصول عوارض سالیانه خودرو در مرکز معاینه فنی طرقبه افتتاح گردید. مراجعین و همشهریان در صورت ...

تمایل می توانند از این پس عوارض سالیانه خودرو، خود را در مرکز معاینه فنی پرداخت کنند. قابل ذکر می باشد پرداخت عوارض خودرو در این مرکز اختیاری است. شهروندان با مراجعه به مرکز معاینه فنی می توانند در وقت صرفه جویی نمایند. همه روزه و در ساعات غیر اداری نیز می توانند از این امکان استفاده کنند.

عوارض خودرو

شهروندان محترم آیا می دانید در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو به شهرداری برابر بند (و) ماده 46 ...

قانون مالیات برارزش افزوده مشمول جریمه ای معادل دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهید شد. برابر تبصره بند (ب) ماده 43 قانون مالیات برارزش افزوده در مورد خودروهای باعمر بیش از 10 سال(به استثنا خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال(تا مدت ده سال) به میزان سالانه 10% و حداکثر تا 100% عوارض خودرو افزایش می یابد(فرسودگی). نکات مرتبط با فیش های عوارض خودرو 1- پس از پرداخت قبض نسبت به تسویه و دریافت مفاصا حساب اقدام نمایید. 2- قبض پرداختی پس ...