شهرداری طرقبه : مشاوران جوان
بازديد كارگروه مشاوران جوان شهرداري از پروژه آبادگران

به گزارش روابط عمومي مشاوران جوان شهرداري طرقبه ، روز چهارشنبه 9/2/1394 تعدادی از اعضای کارگروه ...

شهرسازی گروه مشاوران جوان شهرداری طرقبه از پروژه آبادگران (بلند مرتبه سازي در ارتفاعات جنوبي مشهد) که با دعوت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد صورت پذیرفت، بازدید نمودند. در این بازدید خلیل موحد یکی از اعضای شورای شهر مشهد به بیان عوارض و اثرات این مرتفع سازی ها در پهنه جنوبی شهر مشهد اشاره نمود و در ادامه نمایندگان یکی از پیمانکاران مجموعه نیز به طرح مسائل مورد نظر خود پرداخت. گفتني است تعدادی از اساتید جغرافیا، شهرسازی و ... دانشگاه ...

جلسه کمیته مرکزی گروه مشاوران جوان شهرداری طرقبه برگزار شد

به گزارش روابط عمومي گروه مشاوران جوان شهرداري طرقبه،‌صبح روز سه شنبه 93/9/18 با حضور اعضاي ...

كميته مركزي گروه مشاوران جوان در دفتر شهردار محترم، اولين جلسه مشترك کمیته مرکزی گروه مشاوران جوان با مهندس خادم پير برگزار گرديد. در ابتداي اين مراسم محمد رجب زاده مدیر گروه مشاوران جوان اظهار داشت: با دستور شهردار در تیر ماه سال جاری  به منظور تشكيل گروه مشاوران جوان، تعدادي از جوانان فعال  شناسايي و پس از برگزاري جلسات مختلف و متعدد اساسنامه اين گروه تنظيم گرديد. وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي موجود فعاليت هاي گروه مشاوران ...