آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه

آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه پمپاژ گاز سی ان جی طرقبه

عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی یکپارچه فونداسیون دستگاه کمپرسور پمپ گاز

   طی بررسی های کارشناسی وهمچنین آزمایش تخصصی خاک مقرر شد با حفر چهار حلقه چاه جهت ستون ها وساخت فونداسیون یک پارچه تقویت و دستگاه اصلی بر روی آن نصب شود لذا عملیات آرماتور بندی و بتن ریزی فونداسیون دستگاه کمپرسور پمپ گاز جایگاه سی ان جی به صورت یک پارچه انجام گردید.

با توجه به مشکلات پیش آمده برای اهالی و شهروندان اطراف جایگاه تغییرات و بهسازی در حال انجام است تا پس از خشک شدن کامل بتن دستگاه مذکور جهت راه اندازی مجدد نصب گردد.

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب