نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار

نشصت صمیمی خبرنگاران با شهردار واعضای شورای شهر طرقبه به مناسبت روز خبرنگار

به مناسبت روز خبرنگار نشصت صمیمی اصحاب رسانه با شهردار واعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید در این نشصت دغدغه هاو خواسته های  خبرنگاران با تیم مدیریت شهری مطرح ومورد بررسی قرار گرفت.

منتظر دریافت نظرات شما هستیم

آرشیو تاریخی

اندازه فونت و ظاهر متن باش
S M T W Th F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

دسته بندی مطالب