اطلاع رسانی ها

ابلاغ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403شهرداری طرقبه

ابلاغ دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1403شهرداری طرقبه

ادامه مطلب ...
آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعدادی ازغرفه تجاری واقع در امام رضا(ع) 11 طرقبه

آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعدادی ازغرفه تجاری واقع در امام رضا(ع) 11 طرقبه

ادامه مطلب ...
تصویب دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری طرقبه

تصویب دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری طرقبه

ادامه مطلب ...
اطلاعیه جذب راننده بومی پایه یک و پایه دو

اطلاعیه جذب راننده بومی پایه یک و پایه دو

ادامه مطلب ...
مناقصه عمومی عملیات ترمیم و بهسازی معابر محله ی ویلاشهر

مناقصه عمومی عملیات ترمیم و بهسازی معابر محله ی ویلاشهر

ادامه مطلب ...
اجاره 5 عدد تابلوی تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی

اجاره 5 عدد تابلوی تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی

ادامه مطلب ...
فراخوان اجرای عملیات احداث کانال و پیاده راه بلوار امام رضا(ع)

فراخوان اجرای عملیات احداث کانال و پیاده راه بلوار امام رضا(ع)

ادامه مطلب ...
مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت

مناقصه عمومی عملیات خرید آسفالت

ادامه مطلب ...
آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعداد چهار باب غرفه تجاری (دکه با سازه چوبی)

آگهی واگذاری منافع دو ساله (اجاره) تعداد چهار باب غرفه تجاری (دکه با سازه چوبی)

ادامه مطلب ...
تعرفه عوارض محلی سال 1401

تعرفه عوارض محلی سال 1401

ادامه مطلب ...

دسته بندی مطالب

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد